Prezent na gwiazdkę

22.12.2020

NOWE LAPTOPY DLA BIBLIOTEKI!

W dniu dzisiejszym 22 grudnia 2020 r. Fundacja VCC przekazała bezpłatnie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niedźwiadzie sprzęt komputerowy - 5 laptopów z oprogramowaniem (Windows 10 Home, Adobe Photoshop CC, Serif Affinity Photo+Designer, Office 365) w ramach realizacji projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu „Cyfrowe GOKi” jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych u 48 pracowników zatrudnionych w 40 gminnych samorządowych jednostkach kultury oraz u 384 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Wartość sprzętu komputerowego wynosi16 174,56 zł.

W ramach projektu przeszkolony zostanie pracownik Biblioteki. Zakres tematyczny szkoleń to:

1) Dziennikarstwo online - mające na celu przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie (serwisy, multimedia, telewizje);

2) Bezpieczne zachowania w sieci - tak w życiu prywatnym, jak i społecznym oraz edukacji.

Realizatorem projektu jest Fundacja VCC.

„Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim”, nr projektu POPC.0.02.00-00-059/19 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 20200, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 2.3 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacjo cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.


czytaj dalej...

Licznik odwiedzin: 70277